หลักสูตรสัมมนาAbout UsIn-HouseGallery

TheBoss New Era 87

TheBoss New Era 87

The Boss New Era  คือ หลักสูตรผู้นำเพื่อสร้างให้คุณเป็นนายที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค และเป็นหลักสูตรเดียวที่สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง มาตลอด 30 ปี จนแข็งแกร่งเป็นสังคมผู้นำกว่า 4,000 คน เกิดเป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุน ผนึกกำลังทางธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน
      คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ เส้นทางสายผู้นำ กับหลักสูตร The Boss New Era เพื่อสร้างขุมพลังความรู้เคียงคู่พันธมิตรที่แข็งแกร่ง 
ลึกซึ้ง   ในศาสตร์และชั้นเชิงของผู้นำ
แข็งแกร่ง   ด้วยพันธมิตรธุรกิจ
ยั่งยืน   เป็นสังคมของผู้นำตัวจริง มากกว่า 30 ปี 

  COPYRIGHT 2016 MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
view