หลักสูตรสัมมนา About Us In-House Gallery

The Manager

The Manager

หลักสูตร The Manager ผู้จัดการมืออาชีพ
"หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ ต้องการเสริมศักยภาพความเป็นนักบริหารให้สมบูรณ์"  
พัฒนาความรู้ ทักษะในการบริหารงาน และบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ

http://trainingmpi.com/th/course/course2.php?course=3

  COPYRIGHT 2016 MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
view