หลักสูตรสัมมนา About Us In-House Gallery

The Boss New Era 89

The Boss New Era 89

The Boss New Era  คือ หลักสูตรผู้นำเพื่อสร้างให้คุณเป็นนายที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค และเป็นหลักสูตรเดียวที่สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง มาตลอด 30 ปี จนแข็งแกร่งเป็นสังคมผู้นำกว่า 4,000 คน เกิดเป็นเครือข่ายที่เกื้อหนุน ผนึกกำลังทางธุรกิจ และเป็นส่วนสำคัญที่พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน

  COPYRIGHT 2016 MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
view