หลักสูตรสัมมนา About Us In-House Gallery
The Boss New Era 89

The Boss New Era 89

The BossNew Eraคือ หลักสูตรผู้นำเพื่อสร้างให้คุณเป็นนายที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค และเป็นหลักสูตรเดียวที่สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง มาตลอด30ปี จนแข......

อ่านต่อ
The Holistic Finance For The Boss

The Holistic Finance For The Boss

The Boss เจ้าของกิจการ จะต้องบริหารธุรกิจให้มีกำไรอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง ระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพต้องการผู้รู้และเข้าใจในการ "ใช้งาน" เพื่อดำเ......

อ่านต่อ
Strategic Thinking and Execution Course

Strategic Thinking and Execution Course

Strategic Thinking and Execution Course การคิดและเขียนแผนกลยุทธ์ เน้นการทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โลกของธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย......

อ่านต่อ
The Manager

The Manager

หลักสูตรThe Managerผู้จัดการมืออาชีพ"หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการความสำเร็จ ต้องการเสริมศักยภาพความเป็นนักบริหารให้สมบูรณ์" พัฒนาความรู้ ทักษะในก......

อ่านต่อ
  COPYRIGHT 2016 MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
view