หลักสูตรสัมมนา About Us In-House Gallery
The Boss New Era 89

The Boss New Era 89

The BossNew Eraคือ หลักสูตรผู้นำเพื่อสร้างให้คุณเป็นนายที่สมบูรณ์แบบแห่งยุค และเป็นหลักสูตรเดียวที่สร้างผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง มาตลอด30ปี จนแข......

อ่านต่อ
The Holistic Finance For The Boss

The Holistic Finance For The Boss

The Boss เจ้าของกิจการ จะต้องบริหารธุรกิจให้มีกำไรอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง ระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพต้องการผู้รู้และเข้าใจในการ "ใช้งาน" เพื่อดำเ......

อ่านต่อ
Strategic Thinking and Execution Course

Strategic Thinking and Execution Course

Strategic Thinking and Execution Course การคิดและเขียนแผนกลยุทธ์ เน้นการทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โลกของธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย......

อ่านต่อ
  COPYRIGHT 2016 MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
view