หลักสูตรสัมมนา About Us In-House Gallery

The Holistic Finance For The Boss

The Holistic Finance For The Boss

The Boss เจ้าของกิจการ จะต้องบริหารธุรกิจให้มีกำไรอย่างสม่ำเสมอและมั่นคง  ระบบบัญชีการเงินที่มีประสิทธิภาพต้องการผู้รู้และเข้าใจในการ "ใช้งาน"  เพื่อดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ http://trainingmpi.com/course/holis9/

  COPYRIGHT 2016 MANAGEMENT AND PSYCHOLOGY INSTITUTE THAILAND ALL RIGHTS RESERVED
view